17lu17Mag wyciągnęła z beznadziejnej sytuacji wielki autobus, który przywiózł saneczkarską szarańczę. Wieczorem zaczął padać gęsty śnieg. Który ubiliśmy.