…z każdym dniem. Wczoraj dopadało zwłaszcza wieczorem, więc musieliśmy zostać na Przełęczy i ubijać do późna. A że zdobycze telekomunikacji i cyfryzacji tu nie dotarły, to i nie było jak zaktualizować bloga.