24mar13
6 do 12 stopni mrozu, ładne słońce i trzy warstwy chmur. Wiatr północny a śnieg zbity i gładki. Po ostatnich

opadach jest go na stoku ze 40 cm. Było miło a w tygodniu też będzie fajnie od 15stej do 19stej. Wygląda na to, że w święta też pokręcimy.